Kaweco bemestenBemesting met zeer lage bodemdruk en GPS-RTK

De Double Twin Shift Bemestertank is de meest professionele manier om uw mest te injecteren. De Double Twin Shift Bemestertanken maken zichzelf onmisbaar door hun enorme volume, vulvermogen, capiciteit, wendbaarheid en hun wel door dachte onderstel.Met een volume van 16.000 liter produceert Kaweco de grootste enkelas tank op de markt. Het onderstel maakt het mogelijk de bodemdruk zeer laag te houden ondanks het grote volume van de tank. Kaweco is de uitvinder van het Double Twin Shift onderstel waarbij 4 grote tractorwielen op 1 lijn staan. Hierdoor heeft de tank de wendbaarheid van een enkelassige bemestertank, maar het draagvermogen van een tandem asser tank. De buitenste wielen kunnen naar buiten schuiven zodat de tractor en de tank ieder hun eigen spoor heeft. Dit unieke onderstel betekent injecteren met een significant lagere bodemdruk dan een zelfrijdende machine. Hierdoor kunt u eerder beginnen met uw werkzaamheden en tevens ook langer doorgaan, bij slechte weersomstandigheden. De wielen zijn hydraulisch geveerd, dit zorgt voor een perfecte aanpassing aan de contouren van het land en ook in een eerlijke verdeling van het gewicht over de 4 wielen. Bekijk hier onze video.

bouwland bemestenBouwlandbemesting

Loonbedrijf te Riet beschikt over  2 Vervaet Hydro Trikes voor het bemesten op korte afstand en een 20 m³ Duport tank, uitgerust met weeg- , bemonsteringsaparatuur  en GPS, voor het bemesten op middelgrote afstand. Voor het bemesten op grote afstand brengen wij de mest met één van onze vrachtwagens naar het land waarna de mest wordt gelost in een eerder geplaatste container zodat de Vervaet of de Duport hieruit kan laden om vervolgens de mest over het land uit te rijden. Doordat de Vervaet is voorzien van een bandendrukregelsysteem die het  mogelijk mogelijk maakt om de bandendruk tijdens het rijden aan de bodem aan te passen, wordt bodemverdichting en gewasschade tot een minimum beperkt. Ook neemt het aantal werkbare dagen hierdoor toe. Met de verticale zuigarm kan de tank zeer snel en efficiënt gevuld worden met mest uit de put of container.

rijbemesting bouwlandGPS rijbemesting bouwland

Door gebruik te maken van onze Vervaet Hydro Trike uitgerust met GPS-RTK rechtrijsysteem ( automatisch stuursignaal ) en een speciaal door ons ontworpen bemester wordt met een nauwkeurigheid van 0-2cm bemest en worden overlappen in het bouwland tot het minimum beperkt. Met het oog op de steeds krappere norm wordt het dus van steeds groter belang om zo efficient mogelijk met de ter beschikking staande meststoffen om te gaan zodat een zo hoog mogelijk rendement per hectare behaald kan worden.

zodenbemestenZodenbemesten

Voor het zodenbemesten maken wij gebruik van één van onze zelfrijdende Vervaet hoog-capaciteit Hydro Trikes met graslandinjecteur. Het GPS-RTK rechtrijsysteem ( automatisch stuursignaal ) zorgt voor een zeer nauwkeurige bemesting waardoor overlappen in het grasland tot een minimum beperkt worden. Met het oog op de steeds krappere norm wordt het dus van steeds groter belang om zo efficient mogelijk met de ter beschikking staande meststoffen om te gaan zodat een zo hoog mogelijk rendement per hectare behaald kan worden.

Verder is de Vervaet voorzien van een bandendrukregelsysteem die het  mogelijk maakt om de bandendruk tijdens het rijden aan de bodem aan te passen, hierdoor wordt bodemverdichting en gewasschade tot een minimum beperkt en neemt het aantal werkbare dagen toe. Met de verticale zuigarm kan de tank zeer snel en efficiënt gevuld worden met mest uit de put of container.

Go to top