bouwland bemestenBouwlandbemesting

Loonbedrijf te Riet beschikt over  2 Vervaet Hydro Trikes voor het bemesten op korte afstand en een 20 m³ Duport tank, uitgerust met weeg- , bemonsteringsaparatuur  en GPS, voor het bemesten op middelgrote afstand. Voor het bemesten op grote afstand brengen wij de mest met één van onze vrachtwagens naar het land waarna de mest wordt gelost in een eerder geplaatste container zodat de Vervaet of de Duport hieruit kan laden om vervolgens de mest over het land uit te rijden. Doordat de Vervaet is voorzien van een bandendrukregelsysteem die het  mogelijk mogelijk maakt om de bandendruk tijdens het rijden aan de bodem aan te passen, wordt bodemverdichting en gewasschade tot een minimum beperkt. Ook neemt het aantal werkbare dagen hierdoor toe. Met de verticale zuigarm kan de tank zeer snel en efficiënt gevuld worden met mest uit de put of container.

Go to top