rijbemesting bouwlandGPS rijbemesting bouwland

Door gebruik te maken van onze Vervaet Hydro Trike uitgerust met GPS-RTK rechtrijsysteem ( automatisch stuursignaal ) en een speciaal door ons ontworpen bemester wordt met een nauwkeurigheid van 0-2cm bemest en worden overlappen in het bouwland tot het minimum beperkt. Met het oog op de steeds krappere norm wordt het dus van steeds groter belang om zo efficient mogelijk met de ter beschikking staande meststoffen om te gaan zodat een zo hoog mogelijk rendement per hectare behaald kan worden.

Go to top