zodenbemestenZodenbemesten

Voor het zodenbemesten maken wij gebruik van één van onze zelfrijdende Vervaet hoog-capaciteit Hydro Trikes met graslandinjecteur. Het GPS-RTK rechtrijsysteem ( automatisch stuursignaal ) zorgt voor een zeer nauwkeurige bemesting waardoor overlappen in het grasland tot een minimum beperkt worden. Met het oog op de steeds krappere norm wordt het dus van steeds groter belang om zo efficient mogelijk met de ter beschikking staande meststoffen om te gaan zodat een zo hoog mogelijk rendement per hectare behaald kan worden.

Verder is de Vervaet voorzien van een bandendrukregelsysteem die het  mogelijk maakt om de bandendruk tijdens het rijden aan de bodem aan te passen, hierdoor wordt bodemverdichting en gewasschade tot een minimum beperkt en neemt het aantal werkbare dagen toe. Met de verticale zuigarm kan de tank zeer snel en efficiënt gevuld worden met mest uit de put of container.

Go to top