oogsten grasmaaien2

Grasmaaien

Voor het grasmaaien wordt gebruik gemaakt van één van onze Massey Ferguson tractoren voorzien van Krone Easycut triple combinatie die dankzij zijn innovatieve float technologie een constante bodemdruk heeft en hierdoor ondermeer een streeploos gemaaid land achterlaat. Praktijkproeven hebben aangetoond dat het gebruik van het Krone float-systeem de voederkwaliteit ten goede komt, omdat de gevoelige graszode ontzien wordt en versmering voorkomen wordt. Door zijn grote werkbreedte van 970cm is het grootste perceel in korte tijd gemaaid, waarna de maaiers in enkele seconden opgeklapt kunnen worden, zodat in korte tijd van perceel gewisseld kan worden.

 

oogsten grasschuddenGrasschudden  en grasharken

Voor schudden van het gras gebruiken wij onze 1270 cm brede Fella TH 13010 Trans schudder met een capaciteit 10 ha. per uur. Zijn grote breedte zorgt voor een maximale droging van het gewas met een minimale belasting van de bodem. Vervolgens harken wij het gras met onze 1250cm brede Ziegler TWIN 1250 VSK hark voorzien van Twin tanden. Deze hark, met een dubbel aantal tanden per arm, harkt uiterst schoon doordat het gewas aan beide kanten slechts over de halve werkbreedte wordt verplaatst. Hierdoor wordt het gewas luchtig en zonder opgedraaide hopen netjes in kidden gelegd. Door zijn grote capaciteit van ruim 10 ha. per uur hebben de hakselaar, de opraapsnijwagen en de pers volledige aanvoer en hoeven ze minder vaak over het perceel te rijden, waardoor de bodem weer minder belast wordt.

oogsten gras oprapen

Gras oprapen

Voor het oprapen van gras maken wij gebruik van de Veenhuis opraapwagens met een inhoud van 40m3. Deze opraapwagens kunnen worden uitgevoerd met een verschillend aantal messen waardoor met de snijlengte van het gewas gevarieerd kan worden. Dit garandeerd het beste eindproduct in de kuil. De grote lagedruk banden en gestuurde assen van deze wagens zorgen voor een minimale bodem- en gewasbeschadiging. Bekijk hier onze video.

oogsten balenpersen

Balen persen

Wanneer u uw gras niet wilt inkuilen kunnen wij met onze New Holland BB9070 ook rechthoekige balen voor u persen. Deze balen hebben standaard een breedte van 120 cm een hoogte van 127,5 cm en een maximale lengte van 250 cm (wanneer u de balen gewikkeld wilt hebben is de maximale lente 170cm). Kortere balen kunnen vanzelfsprekend ook geperst worden als uw voorkeur daar naar uit gaat, dit is met name een voordeel bij een lagere voersnelheid, hierdoor wordt de  kans op broei tijdens het voeren tot een minimum beperkt. Wanneer u uw gras of stro verpakt wilt hebben in ronde balen maken wij gebruik van onze Krone CombiPack balenpers, de machine die bekend staat als de eerste echte pers wikkel combinatie. Natuurlijk kunnen wij ook uw recht hoekige balen wikkelen, zodat het geperste gras of stro goed beschermd tegen de weersinvloeden kan worden opgeslagen. Onze balenpersen zijn voorzien van een snij-inrichting met maximaal 17 messen, waardoor gras of stro ttijdens het persen gesneden kan worden. Het fijner snijden van gras of stro vergemakkelijkt het verdelen ervan en maakt het mogelijk om stro als structuur voer te gebruiken.

oogsten grashakselen

Gras hakselen

Voor het hakselen van gras gebruiken wij een zelfrijdende Claas hakselaar. Het voordeel van grashakselen is dat het eventuele minder droge "top" gewas wordt vermengt met het overige gewas. Zo ontstaat er een homogener eindproduct wat de de conservering van de kuil verbeterd en waardoor schimmelvorming en gisting minder kans hebben. Afhankelijk van de afstand van het perceel tot de kuilbult zetten we meerdere silagewagens in die voorzien zijn van brede banden om bodemverdichting en gewasschade tot een minimum te beperken. Voor het verdelen en aanrijden van het gras gebruiken we een Massey Ferguson 8470 voorzien van kuilverdeler en frontwals om het maximale aan lucht uit de kuilbult te verwijderen en hierdoor de inkuilverliezen zoveel mogelijk te beperken.

oogsten graandorsenGraan dorsen

Graan wordt door ons gedorst met onze Claas Lexion 540 met een werkbreedte van 7,5 mtr. Door regelmatig te lossen in één van onze vrachtwagens met speciaal hiervoor uitgeruste graankieper zorgen wij voor een minimale bodemdruk en beperken daarmee bodemverdichting en spoorvorming tot een minimum. Na het dorsen hebben wij de mogelijkheid om het graan voor u te malen. Dit doen wij met onze maalmachine met zeer grote capaciteit.

oogsten Graan maismalen

Graan en mais malen

Krachtvoer met een lage kostprijs en een gegarandeerde kwaliteit, hiervoor biedt loonbedrijf te Riet u de oplossing. Wij kunnen met onze ccm-molen uw mais vermalen tot het perfecte krachtvoer. Het beste is om hiervoor mais met een goed ontwikkelde kolf te gebruiken waarvan de korrel "hard-deegrijp" tot geheel rijp is, met een droge stofgehalte van de kolf van 55 tot 60 %. Tijdens het dorsen met onze Claas 570 Terra Trac worden de maïskorrels gescheiden van de spil waarna ze worden opgevangen in de graantank, om vervolgens gelost te worden in één van onze vrachtwagens. Deze vrachtwagens zorgen voor het vervoer naar de maalmolen die dicht bij de opslagplaats van het krachtvoer geplaatst wordt. Het hoogwaardige eind-product dat na het malen ontstaat is goed in te kuilen zodat het voor langere tijd te bewaren is.

 

oogsten maishakselen

Mais hakselen

Voor het hakselen van de mais gebruiken wij een Claas Jaguar 940 hakselaar met een 8-rijïge onafhankelijke bek. Afhankelijk van de afstand van het perceel tot de kuilbult zetten we meerdere silagewagens in die voorzien zijn van brede banden om bodemverdichting en diepe spoorvorming tot een minimum te beperken. Voor het verdelen en aanrijden van de mais gebruiken we een Massey Ferguson 8470 voorzien van Holaras egalisatieschuif en frontwals. Deze combinatie zorgt voor het verwijderen van de lucht uit de mais, waardoor schimmels en gisting minder kans krijgen en inkuilverliezen tot een minimum beperkt worden. Bekijk hier onze video.

 

oogsten maisdorsenMais dorsen

Mais wordt door ons gedorst met onze Claas Lexion 570 Terra Trac die voorzien is van rupsbanden, om de bodem zo min mogelijk te belasten, en een 8-rijïge onafhankelijke bek. Door regelmatig te lossen in één van onze vrachtwagens, met speciaal hiervoor uitgeruste graankieper, wordt de bodemdruk nog verder verlaagd waardoor bodemverdichting en spoorvorming tot een minimum beperkt worden. Na het dorsen hebben wij de mogelijkheid om de mais voor u te malen. Dit doen wij met onze maalmachine met zeer grote capaciteit.

 

oogsten mks1Mais kolven silage

Om een betrouwbaar krachtvoer te maken waarvan u de herkomst als geen ander kent biedt loonbedrijf te Riet u de mogelijkheid om uw mais te laten Mais Kolven Schroot hakselen (MKS). Het Mais Kolven Schroot hakselen gebeurd met onze Claas Jaguar 940 die ook voor het gewone hakselen gebruikt wordt. Het verschil zit hem echter in de invoer bek die met een speciale adaptor aan de Claas Jaguar 940 wordt gemonteerd en er voor zorgt dat alleen de kolven de machine ingevoerd kunnen worden. Bij het Mais Kolven Schroot hakselen (MKS) wordt alleen de kolf gehakseld, hierbij ontstaat een hoogwaardig product dat als krachtvoer gebruikt kan worden. De rest van de plant wordt tijdens het hakselen versnippert waarna het als meststof achterblijft op het land.

 

Go to top