maiszaaienTraditioneel grondbewerken, bemesting met GPS-RTK en zaaien in het bemestingsspoor.

Wij beschikken over een 8 rijen Gaspardo maiszaaimachine die het mogelijk maakt om het land op de meer traditionele manier te bewerken, maar toch zeer efficient te bemesten en te zaaien. Het land zal zoals gebruikelijk normaal geploegd worden, waarna we met onze Vervaet uitgerust met GPS-RTK rechtrijsysteem ( automatisch stuursignaal ) en een speciaal door ons ontworpen bemester met een nauwkeurigheid van 0-2cm uw land zullen bemesten en min of meer de zaai lijnen zullen uitzetten. Hierna zal met de Gaspardo maiszaaimachine exact in de bemestte sporen gezaaid worden, zodat zo efficient mogelijk om wordt gegaan met de ter beschikking staande meststoffen maar ook een zo hoog mogelijk rendement per hectare behaald kan worden. Tevens is een voordeel van deze brede zaaimachine dat er weinig sporen op het land/kopakker gemaakt worden, zodat er zo min mogelijk structuurschade ontstaat. De zaaimachine is voorzien van granulaatbakken waarmee physiostart toegediend kan worden.

groenbemesting zaaienGroenbemesting zaaien

Sinds 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond na de oogst van de maïs een vanggewas te telen. Nog steeds zien de meeste veehouders een groenbemester dan ook alleen als een wettelijke verplichting. Bij loonbedrijf te Riet zijn wij ervan overtuigd dat een groenbemester erg belangrijk is en dat het de veehouder geld op levert. Door de steeds lagere bemestingsnormen wordt het steeds moeilijker om het niveau van fosfaat en stikstof op peil te houden waardoor de vruchbaarheid en de productiviteit van de grond daalt. Daarom is het belangrijk om zo kort mogelijk na de maisoogst grondbemester te zaaien zodat deze zo snel en zo veel mogelijk stikstof en fosfaat uit de grond kan opslaan voordat deze stoffen kunnen uitspoelen. Verder adviseren wij om eind februari, begin maart de groenbemester dood te spuiten om het rottingsproces te starten zodat de opgenomen stikstof en fosfaat op het juiste moment vrijkomen zodat hiermee het groeiproces van de nieuw ingezaaide mais wordt bevorderd.

spitzaaienSpitzaaien

Bij het spitzaaien wordt zoals de naam al aangeeft in één werkgang de grond gespit en wordt het mais-, graan- of graszaad gezaaid.
Voordelen hiervan zijn ondermeer:

- Geen voren om dicht te maken

- 100% onbereden land na het zaaien

- Het zaad komt in de vochtige grond te liggen

gras graan zaaienGras en graan

Het zaaien van gras en graan gebeurd met een unieke zaaimachine, die door ons speciaal is aangepast om een zo mooi mogelijk zaaibed te krijgen. Onze Amazone D8-30E heeft 38 zaaipijpen in plaats van de gebruikelijke 30 stuks. Dit in combinatie met de dubbele uitstroom mondjes ( breedzaaischoen ) aan het uiteinde van iedere zaaipijp resulteert in een mooier, egaler en dichter zaaibed, wat natuurlijk de opbrengst weer enorm verbeterd.

ploegloos zaaienPloegloos maiszaaien

Na het bemesten zal een combinatie van een door ons ontworpen “tri-plow” met daarachter een 8 rijige Monosem maiszaaimachine de mais precies bij de mest zaaien.

De voordelen van NKG (Niet Kerende Grondbewerking) worden pas effectief als diepe en intensieve bodembewerking consequent wordt vermeden. De voordelen voor de bodem bij goed uitgevoerde en geslaagde NKG zijn:

- Meer bodemleven

- Betere bodemstructuur

- Diepere doorworteling

- Betere waterinfiltratie

- Meer capillaire opstijging

- Betere draagkracht en berijdbaarheid

- Minder erosie door wind en water

- Lager brandstofgebruik

- Lager arbeidsbehoefte nodig voor grondbewerking

- Minder afspoeling mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar de ondergrond

Voor meer informatie over dit unieke systeem kunt u contact opnemen met Laurens te Riet: 06 – 549 38 682

maiszaaienMais zaaien traditioneel

Ook wanneer u uw land op de traditionele manier wilt bewerken en zaaien bent u bij loonbedrijf te Riet op het juiste adres. Wij bemesten uw land, ploegen het en vervolgens zaaien wij de mais met onze 8 rijen Gaspardo maiszaaimachine, die is voorzien van een fronttank, om kunstmest/maismest met of zonder fosfaat toe te kunnen dienen. Het voordeel van deze brede zaaimachine is dat er weinig sporen op het land/kopakker gemaakt worden, zodat er zo min mogelijk structuurschade ontstaat.

Go to top