groenbemesting zaaienGroenbemesting zaaien

Sinds 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond na de oogst van de maïs een vanggewas te telen. Nog steeds zien de meeste veehouders een groenbemester dan ook alleen als een wettelijke verplichting. Bij loonbedrijf te Riet zijn wij ervan overtuigd dat een groenbemester erg belangrijk is en dat het de veehouder geld op levert. Door de steeds lagere bemestingsnormen wordt het steeds moeilijker om het niveau van fosfaat en stikstof op peil te houden waardoor de vruchbaarheid en de productiviteit van de grond daalt. Daarom is het belangrijk om zo kort mogelijk na de maisoogst grondbemester te zaaien zodat deze zo snel en zo veel mogelijk stikstof en fosfaat uit de grond kan opslaan voordat deze stoffen kunnen uitspoelen. Verder adviseren wij om eind februari, begin maart de groenbemester dood te spuiten om het rottingsproces te starten zodat de opgenomen stikstof en fosfaat op het juiste moment vrijkomen zodat hiermee het groeiproces van de nieuw ingezaaide mais wordt bevorderd.

Go to top