ploegloos zaaienPloegloos maiszaaien

Na het bemesten zal een combinatie van een door ons ontworpen “tri-plow” met daarachter een 8 rijige Monosem maiszaaimachine de mais precies bij de mest zaaien.

De voordelen van NKG (Niet Kerende Grondbewerking) worden pas effectief als diepe en intensieve bodembewerking consequent wordt vermeden. De voordelen voor de bodem bij goed uitgevoerde en geslaagde NKG zijn:

- Meer bodemleven

- Betere bodemstructuur

- Diepere doorworteling

- Betere waterinfiltratie

- Meer capillaire opstijging

- Betere draagkracht en berijdbaarheid

- Minder erosie door wind en water

- Lager brandstofgebruik

- Lager arbeidsbehoefte nodig voor grondbewerking

- Minder afspoeling mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar de ondergrond

Voor meer informatie over dit unieke systeem kunt u contact opnemen met Laurens te Riet: 06 – 549 38 682

Go to top