spitzaaienSpitzaaien

Bij het spitzaaien wordt zoals de naam al aangeeft in één werkgang de grond gespit en wordt het mais-, graan- of graszaad gezaaid.
Voordelen hiervan zijn ondermeer:

- Geen voren om dicht te maken

- 100% onbereden land na het zaaien

- Het zaad komt in de vochtige grond te liggen

Go to top