Een zekere factor
in onzekere tijden

Een zekere factort
in onzekere tijden

Bokashi

Bokashi (uit het Japans) is de naam voor het proces  dat b.v. snoeiafval, groenresten en soortgelijke organische stof middels (zuurstofloze) fermentatie omzet in een bodemverbeteraar. 

Bokashi, een bodemverbeteraar van gefermenteerd organisch materiaal, is in opkomst. Gemeenten, terreinbeherende organisaties en waterschappen grijpen steeds vaker de mogelijkheid aan om hun organisch afval niet te laten composteren, maar te laten fermenteren. Denk aan slootmaaisel, bermmaaisel, natuurgras en bladafval, waarbij kosten technische een vaak veel betere oplossing is. De Bohashi wordt door ons netjes op de  door de klant aangegeven plaats geproduceerd en luchtdicht opgeslagen.  bijkomende voordelen van Bokashi

Qua tonnage blijft er van bokashi verhoudingsgewijs veel meer over dan van compost. Bovendien wordt veel koolstof verbruikt bij compostering, wat dus direct ten koste gaat van voeding voor het bodemleven. Ook worden onkruidzaden en sporen van schimmels bij compostering niet altijd even effectief vernietigd. En is er  kans dat het composteringsproces in de bodem verder gaat, als de compost te vroeg wordt ondergewerkt, wat dan zuurstof onttrekt. Verdere voordelen van bokashi zijn: het telt niet mee voor de mestboekhouding, terwijl compost wel voor een deel moet worden meegerekend als aanvoer van meststoffen, tot slot is bokashi kosten technisch veelal voordeliger dan het composteren van een gelijke hoeveel organisch materiaal.

Loonwerk

De stabiele factor voor de klant ook wanneer de andere factoren onzeker zijn.

Dankzij onze ervaren medewerkers en het uitgebreide moderne machinepark leveren wij altijd werk van hoge kwaliteit. Hierdoor kunt u  de volledige verzorging van uw agrarische werkzaamheden met een gerust hart aan ons toe vertrouwen.  Door onze professioneel georganiseerd planning kunnen wij adequaat reageren op vragen en veranderingen, waarbij wij u natuurlijk graag adviseren wanneer u vragen heeft over een voor u passende oplossing. 

Loonbedrijf te Riet is opgericht in 1988 door Laurens te Riet. Als boeren zoon kwam hij er al snel achter, dat hij dezelfde passie voor het machine werk had als zijn vader. Na overname van het bedrijf werd de beslissing genomen om van het boerenbedrijf de overstap te maken naar het loonbedrijf. Door zijn kennis van het boerenbedrijf wist hij als geen ander waar de behoeften en vragen van de boer lagen. Van de kennis die Laurens bezit wordt steeds vaker dankbaar gebruik gemaakt door zijn klanten.

Grondwerk

Een goede ondergrond is de basis van elk succesvol project

Specialistisch grondwerk is één van de hoofdwerkzaamheden van Loonbedrijf te Riet. Op het nu gaat om bestrating, de fundering van uw huis, of de tuin, een goede ondergrond is de basis van elk succesvol project. Loonbedrijf te Riet verzorgt een breed scala aan werkzaamheden die vallen onder grondwerk en grondverzet, denk hierbij aan:

  • Het bouwrijp en schoonmaken van een industrieterrein of bouwterrein
  • Het uitgraven en aanvullen van bouwputten
  • Het uitgraven van cunetten
  • Het aanbrengen van (puin)verhardingen
  • Het leveren en/of plaatsen van sleufsilo’s
  • Het leveren en verwerken van gebroken puin, grond en/of zand.
  • Het uitgraven van sleuven t.b.v. leidingen en/of kabels
  • Diverse sloopwerkzaamheden

    Dit alles natuurlijk uitgevoerd door onze vakbekwame grondwerkers

Veel meer dan grondwerk alleen

Naast de bovenstaande genoemde werkzaamheden kunt u ook op ons rekenen bij bodemsanering, grondtransport en de verwerking en recycling van landbouwplastic. Natuurlijk beschikken wij over de vereiste certificaten om professionele grondwerkzaamheden te kunnen en mogen uitvoeren.

Aardwarmte

Het aanleggen van een horizontale aardwarmtebron

Bij een horizontale bodemcollector worden kunststofslangen aangelegd in de grond op ongeveer anderhalve meter diepte. Dit gesloten systeem is bijna overal toepasbaar. Bij systeem circuleert de koelvloeistof van de warmtepomp als warmtedrager via de horizontale bodemcollector. Deze koelvloeistof neemt de warmte uit de aarde op, verdampt daarbij en wordt naar de warmtepomp gevoerd. De compressie en de overhitting van het gas ontwikkelen een warmteënergie die gebruikt wordt om de warmte te verspreiden via vloer-, wand- of radiatorenverwarming. Een groot voordeel van een horizontale bodemcollector is dat de kosten ongeveer de helft bedragen van een verticale bodemcollector, waarbij bij een verticale bodemcollector in sommige gevallen ook een vergunning nodig is om de benodigde grondboringen te doen, iets wat bij een horizontale bodemcollector niet het geval is.

Video afspelen